Michał Hejbudzki — absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, wieloletni wykładowca z zakresu prawa spółek handlowych, prawa umów handlowych, prawa rolnego, prawa upadłościowego, prawa gospodarczego publicznego i prawa cywilnego. Autor pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej poświęconej problematyce domów składowych, którą obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiedzę teoretyczną łączy z praktyką stosowania prawa. Odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim złożonym na ocenę bardzo dobrą oraz aplikację adwokacką, uzyskując w tracie jej odbywania wpis na listę adwokatów. Od 2009 r. członek Izby Adwokackiej w Olsztynie. Aktywnie uczestniczy w życiu samorządu adwokackiego: jest członkiem Komisji Konkurencji i Praktyk Rynkowych Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesem Sądu Arbitrażowego funkcjonującego w strukturach Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie oraz członkiem Komisji Prawnej Rady Adwokackiej w Olsztynie.

W kręgu Jego szczególnych zainteresowań pozostaje również prawo nieruchomości. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko — Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych przeznaczonych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, pośredników obrotu nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości wykładając prawo cywilne m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Koszalinie i Bydgoszczy, a także szkolenia dla pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych.